Kuvvet Egitimi ve Serebral Palsi
Kuvvet Egitimi ve Serebral Palsi

RICHARD KOSCIELNY

Bir göz kırpmadan bir maratonda koşmaya kadar tüm insan hareketleri iskelet
kaslarının doğru çalışması ve kuvvetine bağlıdır.

serebral-palsi-002Neden Kuvvete İhtiyaç Duyarız?
CP’li bir bireyin kuvvet eğitimine ihtiyacı var mıdır?
Bunlar ebeveyn ve terapist olarak kendimize sorduğumuz sorulardan bazıları. İlk sorunun
cevabı basit.Kuvvet olmadan yaşamamız mümkün değil. Vücudumuzun her hareketi kas
kuvvetine bağlı. Kuvvet olmadan yiyemez ,konuşamaz, yürüyemez ,hareket edemez ve nefes
alamayız. Kas kuvveti, günlük aktiviteleri yapabilmek ve yeni fonksiyonları öğrenmek için
gereklidir. Endurans , hız ve esneklik olmadan hayatta kalabiliriz. Fakat kuvvet olmadan
yapamayız. Sıklıkla bunun önemini unutuyoruz.

Kuvvet eğitimi CP için önemli mi? Kas kuvveti ,engelli bireyler için engelsiz bireylere
göre daha kritik bir öneme sahip. Bu, çalışmalar ve klinik tecrübelerle doğrulanmalı. Çoğu
zaman çocuklarımıza yardım edebilmek için sofistike teknoloji , ilaçlar ve cerrahileri içeren
yeni tedavi metotları deneriz. Kas tonusunu azaltmak ve kemiklerin düzgünlüğünü
geliştirmek için cerrahi prosedürleri kullanabiliriz. Bu güzel, fakat çoğu kez yeni bir
fonksiyonu öğrenmek için yeterli değil. ( yürüme , dönme , oturma vs ) Bu becerileri
öğrenmek için ,kasları ve vücudu kontrol etmek için kuvvet gelişimine ihtiyacımız var.
Bu makalede , kuvvet eğitimi ile ilgili varolan yanlış anlamaları sunacağım. Genç
bireylerde kuvvet gelişimi ile ilgili çok önemli gerçeği anlatacağım ve yoğun terapi
programlarının başarısını açıklayacağım.

‘’ Önceden CP’li çocuklar kuvvet eğitimine yönlendirilmezdi çünkü bunun
deformitelerin ve yürüyüş problemlerinin kötüye gitmesine yol açacak şekilde spastisiteyi
artıracağı ve esnekliği azaltacağına inanılıyordu.’’

(1) Kuvvetlendirme Programları İle İlgili Yanlış Anlaşılmalar
Birçok uzman hala kuvvet eğitiminin Serebral Palsili bireyler için uygun olmadığına
inanıyor. Çünkü;
• Zayıflık onlar için çok da önemli bir fonksiyonel problem değil.
• Kuvvetteki bir artış fonksiyonu geliştirmez
• Birçoğu eğitim için kaslarını yeterince kontrol edemiyor.
• Artan kuvvet spastisiteyi artıracaktır.
• Kuvvetlendirme programları sadece kaslarda hipertrofiyle sonuçlanır ve sinir sistemini etkilemez.

Bir diğer yanlış anlaşılma , ağırlık eğitimi (kuvvet) ve ağırlık kaldırma arasındaki fark
arasındaki karışıklığı içeriyor.

(2) Gerçekler

Bu inançları gidermek için ,son zamanlarda yapılan birçok çalışma göstermiş ki :

1)Çok az etkilenmiş CP’li bireyler bile önemli derecede azalmış kas kuvvetine sahiptir,
zayıflığın derecesi, nörolojik ilişkinin daha fazla olması nedeni ile de büyüktür. Aslında ,
zayıflık spastisite veya kas sıkılığı gibi diğer semptomlara göre motor fonksiyon seviyesi ile
daha güçlü bir ilişkiye sahip gibi görünüyor.

2)CP’ li bireyler , ağırlık eğitimi ile kuvveti artırabilir ve hareketi geliştirebilir.

3)CP’li bireylerin , bir beyin lezyonu olmayan bireylerdeki gibi eğer tüm kasları aynı
değerde değilse çoğunlukla kuvveti artırabilir. Daha önemli olarak, kuvvet eğitim programları
yürüme becerisinde ve diğer motor işlerin performansında pozitif değişikliklere neden
olabilir. Alt ekstremite kuvvet değerleri ve motor beceriler arasında bir ilişki olduğunu
gösteren deliller var. Bir kas gurubunun kuvvetindeki bir artış , fonksiyondaki neticeyi
değiştirmez. Fakat daha fazla kas grubundaki kuvvet gelişimi fonksiyonel becerilerde anlamlı
gelişmeler ile sonuçlanacaktır.

4)Kuvvetlendirme egzersizlerinin spastisiteyi artıracağı iddaalarını destekleyen hiçbir kayıt
yok. Kuvvet eğitimi belki diğer aktivite , egzersiz tipleri veya terapatik müdahalelerle birlikte
kullanıldığında daha da etkili. 1956 ‘ da Mossey ve Chaudet ağır direnç eğitiminin esneklikte
bir azalmaya neden olmadığını göstermişler. Damiano ,Mac Phail ve Holland tarafından
yapılan bir araştırmada kuvvet eğitimi ile spastisitede artış olmadığı bulunmuş.

5)Çocuklar için ağırlık ( kuvvet ) eğitimi temel olarak, ağır yükler kaldırmak yerine kendi
vücut ağırlıklarını kullanarak yapılan dirençli egzersizlere dayanır. Bizim çocuklarımız ,
kendi vücutlarından sağlanan ağırlığı kullanarak sürekli dirençli ( kuvvetlendirme )
egzersizleri yapıyorlar. Bir çocuk push up yaptığında , kendi vücut ağırlığının %60’ını
kaldırır. Eğer çocuk 50 pound ağırlığındaysa ,push up yaparak 30 pound kaldıracaktır.
Ağırlık kaldırma ,diğer yandan , katılımcıların belli bir zamanda mümkün olduğunca fazla
ağırlık kaldırdığı bir yarışmadır.

( 3 )Kuvvet Gelişimi

Yıllardır kuvvet kazanımının direkt kas boyutu artışı ile (hpertrofi) sonuçlanacağı
farzediliyor. Günümüzdeki araştırmalar (Meredit , Frontena) ergenlik öncesi kuvvet
gelişimini kanıtlamış.

Genç bireyler aşağıdakiler vasıtasıyla kuvvet geliştirir:
• Gelişmiş motor becerilerinin koordinasyonu
• Artmış motor ünit aktivasyonu
• Ve diğer nörolojik adaptasyonlar

‘’ Dirençli eğitimin ilk birkaç haftası boyunca , kuvvetteki kazançlar , gerekli olmayan
kasların güçlenmelerini inhibe ederken doğru kasların uygun sırasıyla güçlenmesini vücudun
öğrenmesi anlamında , neredeyse sadece nöral bir tabiatta . Kontraktil proteinler , depolanan
besinler ve anaerobik enzimlerdeki bir artış gibi fizyolojik değişikliklerin gelişmesi birkaç
hafta alır. Nörolojik ‘’ öğrenme’’ fazı azalmaya başladığında , kasın yeniden biçimlenmesi
yer almaya başlar ve kuvvet kazanımı devam eder’’ (Le Mura)

İlk 2-4. haftalarda , kasta yapısal değişiklikler olmadan kuvvet kazanılabilir , fakat nöral
adaptasyon olmadan olmaz. Kasta yapısal değişiklikler yerine daha fazla nöro-fonksiyonel
adaptif değişiklik var. Bu yüzden , kuvvet yalnızca kasın bir özelliği değil , motor sisteminin
de bir özelliği.

Ayrıca , kuvvetlendirme egzersizlerinin ilk haftalarında diğer kasların koaktivasyonunda
bir azalma var. (kas sinerjileri , patolojik hareketler ) Bu , enerji harcamasında , hareket
kontrolü gelişiminde bir azalmayla sonuçlanır ve aynı zamanda fonksiyonel gelişimle
sonuçlanarak ( veya fonksiyonel gelişimi başarmak için iyi bir durum) kas spastisitesinde
(fonksiyonel) bir azalmaya yol açar.

Direnç eğitiminden 4 hafta sonra , kuvvetteki kazanımlar kasların boyutundaki artış ile
yavaş yavaş (hpertrofi) başarılır. Kuvveti artıran ilk nöral katılım azalır. Bu arada vücudun
nöromotor sistemindeki daha dramatik değişikliklerin farkına varamayız. Değişiklikler daha
spesifik olacaktır ve sadece kas-iskelet sistemi ile bağlantılıdır.

(4)Yoğun Egzersiz Programları

Dirençli eğitim eğitilen kasın morfolojisi ve mimarisinde değişikliklerle , sinir sistemi
fonksiyonunda değişikliklere neden olabilir. Hem nöral fonksiyonda gelişim hem de kas
ağırlığında kazançlarla sonuçlana direnç eğitimi sadece sporcularda yararlı olmaz , yaşlı ve
nöro-motor bozukluğu olan bireylerde de faydalıdır. Bu , her gün fiziksel fonksiyonu
geliştirmek için etkili bir yol sağlar.

Bu bulgular , Serebral Palsi için yeni ve popüler yoğun tedavi programlarının başarısını
açıklamamıza yardım eder. (SuıtTerapi) Bu metotların en önemli özelliği, kısa süreli
durasyonları (2-4 hafta) ve egzersizlerin yüksek şiddeti (hacim, frekans, direnç)

Yoğun terapi seanslarının 2-4 haftası boyunca , CP’li genç bireyler haftada 5-6 gün,
günde 3-4 saatlik dirençli egzersizler yapıyorlar. Çoğu kez bu kısa tedavi periyodundan sonra,
bu bireyler önemli fonksiyonel gelişimler gösteriyorlar. Kuvvet gelişimi teorisine dayanarak,
kısa bir kuvvet eğitimi periyodundan sonra oluşan fonksiyonel gelişim, motornörolojik
değişikliklerle bağlantılı. Kısa zamanda CP’li bireyler hareket kontrolü , denge ve
koordinasyonu geliştiriyorlar. Sıklıkla daha önceden başaramadıkları fonksiyonel becerileri
yapabiliyorlar.(oturma ,dönme, yürüme)

Bu gelişim, kuvvet eğitimine cevap alarak sinir sisteminde meydana gelen adaptif
değişikliklerden kaynaklanıyor. Elektrofizyolojik çalışmalar , maximal ateşleme
frekansı,artan exitabilite ,spinal motor nöronların azalmış presnaptik inhibisyonu ve inhibitör
ana yolların alt regülasyonunu da içeren , eğitimle birlikte artan efferent nöronal akışın
katılabileceği diğer adaptasyon mekanizmalarını göstermiş. Kısa süreli direnç eğitiminin hızlı
ve yavaş kas liflerinin hipertrofisine , kas lifi yapısında ve lif tipi dağılımında değişikliklere
ve diğer morfolojik değişikliklere de neden olduğu bildirilmiş.

Direnç eğitimi , diğer vücut sistemlerinde de diğer birçok pozitif adaptif morfo-
fonksiyonel değişiklikler yaratıyor. (iskelet,kardiyopulmoner,endokrin, vs)

(5)Özet

Özetlersek, CP’de kuvvet eğitimi ,herhangi bir merkezi sinir sistemi lezyonu olmayan
kişilerde görülenlere benzer şekilde kuvvet kazanımı ile sonuçlanıyor ve motor performans ve
fonksiyonel becerilerde pozitif sonuçlara neden oluyor.

Serabral Palsili birçok birey için , kuvvetlendirme egzersizleri vücut sağlıkları
açısından çok önemli. Bu, fiziksel aktivite seviyelerini korumalarına ve günlük egzersizlerin
üstesinden gelmelerine izin veriyor. Birçoğu için , kuvvet eğitimine sekonder kazanılan
fonksiyonel becerilerdeki gelişim,daha önceden yapamadıkları ,hayatlarında ilk defa
yapabildikleri yeni aktivitelere olanak sağlıyor. Kuvvetteki gelişmelere sekonder olarak , bazı
bireyler günlük yaşamlarında daha bağımsız hale geliyorlar.

CP & Kuvvetle İlgili Gerçekler

• Genellikle CP’li bireyler zayıftır.
• Spastisite kas kuvveti ile ilgili değildir.
• CP’de kuvvet direkt fonksiyonla bağlantılıdır.
• Kuvvetlendirme spastisiteyi artırmaz.
• CP’li çocuklarda ,yürüme sırasındaki enerji tüketimi , CP’li olmayan çocuklara göre 3 katına çıkabiliyor.
• CP’li çocuklar , çok düşük şiddetteki egzersizde bile yorgunluktan şikayet ederler.
• Vücut segmentleri içine ve arasına aşırı koaktivasyon, CP’li çocuklarda yürüme sırasındaki aşırı enerji tüketiminden sorumlu olabilir.