Serebral Palsi Tipleri Nelerdir?

Serebral Palsi Tipleri Nelerdir? Serebral Palsi, vücutta etkilenen ve tutulum gösteren bölgelere göre sınıflandırılmaktadır. 1. Spastik Tip Serebral Palsi Serebral Palsi’nin en yaygın tipi, hastaların % 70 ile % 80’ini etkileyen spastik tipte olanıdır. Genellikle prematürite ile birliktedir. Beynin dış katmanında yer alan Serebral Korteks’in hasarı sonucu oluşur. Spastik Serebral Palsi’li olarak doğan birey doğumda…

Serebral Palsili Çocuklar İçin Tedavide Kullanılan Yaklaşımlar Nelerdir?

Serebral Palsili Çocuklar İçin Tedavide Kullanılan Yaklaşımlar Nelerdir? Son 10 yıl içinde bazı yeni yaklaşımların uygulanması mümkün olabilmiştir. Tedavi 3 ana başlıkta değerlendirilebilir: Hareket sorunlarının tedavisi Eşlik eden diğer hastalıkların tedavisi Destek tedavileri Çocuk fizyoterapisti hareket sorunlarının tedavisinde anahtar rol oynar. Fizyoterapi ve iş-uğraş tedavisi, motor gelişimin teşvik edilmesinde görev üstlenir. Rehabilitasyon uygulamaları aynı zamanda…

Serebral Palsili Çocuklarda Konuşma Problemleri Geçici Midir?

Serebral Palsili Çocuklarda Konuşma Problemleri Geçici Midir? Serebral Palsili Çocuklarda Konuşma Problemleri Geçici Midir? dediğimizde Konuşmanın gelişimi birden çok faktöre bağımlıdır. Öncelikle çocuk, ağız çevresi kasların kontrolünü öğrenmelidir; duygusal olarak gelişmelidir; ve bilişsel (veya öğrenmeyle ilgili) yetiler kazanabilmelidir. Bazı serebral palsili çocuklar konuşmayı öğrenme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazken, diğerleri konuşma fizyoterapistinin yardımına veya iletişim için…

Serebral Palsili Çocuk ve Ailelerine Yardım Edecek Kişi ve Kuruluşlar Nerelerdir?

Serebral Palsili Çocuk ve Ailelerine Yardım Edecek Kişi ve Kuruluşlar Nerelerdir? Serebral palsili çocuk ve ailelere yardım edecek pek çok kişi ve kuruluş vardır. Bazı çocukların çok sayıda desteğe ihtiyacı varken bir kısmı sınırlı destekle yetinebilir. Değişik meslek grupları farklı zamanlarda devreye girer: Anne baba çocuk için en önemli bireylerdir. Tüm çocuklar ebeveynlerinin sevgisine ve…

Serebral Palsili Çocuğu Bulunan Ailelerin Genel İhtiyaçları Nelerdir?

Serebral Palsili Çocuğu Bulunan Ailelerin Genel İhtiyaçları Nelerdir? Her ailenin ihtiyaçları farklıdır. Aşağıdaki gibi özetlemek mümkün olabilir; 1-) Sorulara cevap bulmak. Cevap aranan soruları akla geldikçe bir kağıda sıralamak ve muhatabını bulunca tartışmak iyi bir fikirdir. 2-) Çocuğun sorunlarını anlam konusunda destek. Duyguları, umutları, korkuları da paylaşacak ortamın hazırlanması gerekir. Desteği aile bireylerinden, arkadaşlardan, benzer…

Serebral Palsinin Kesin Tedavisi Mümkün Müdür?

Serebral Palsinin Kesin Tedavisi Mümkün Müdür? Serebral palsi terimi kalıcı bir rahatsızlığı anlatır. Bu hastalıkla ilgili sorunlar (kas zayıflığı veya gerginliği, istemsiz hareketler) yaşam boyu devam eder. Ancak, çocuk yaş ilerledikçe uygun tedavi yaklaşımlarının katkı ve desteği ile bu sorunlara uyum sağlamayı onlarla başa çıkmayı öğrenebilir. Tedavi, hastalığı tamamen yok edemese de anlamlı iyileşmeler sağlar.…

Serebral Palside Eşlik Eden Diğer Sağlık Problemleri Nelerdir?

Serebral Palside Eşlik Eden Diğer Sağlık Problemleri Nelerdir? Zaman zaman çocuklar başka ilave zorluklara da sahip olabilirler: 1. İşitme sorunları- bütün serebral palsili çocuklar bir odyolog tarafından görülmelidir. 2. Görme sorunları- serebral palside şaşılık oldukça sıktır. Başka göz sorunları da görülebilir. Yaşamın erken yıllarında çocukların önemli bir kısmının bir göz hekimi tarafından görülmesi gerekir. 3.…

Serebral Palsi Kaç Yaşına Kadar Görülür?

Serebral Palsi Kaç Yaşına Kadar Görülür? Serebral palsi oluşabilmesi için, yukarıda sıralanan sorunların beş – altı yaşlarına kadar vücudu etkilemesi gerekir. Bu yaştan sonra da bazı nörolojik sorunlar gelişebilir, ancak bu durum tipik serebral palsiden farklıdır. Erken doğan çocuklar özellikle risk altındadır. Nörolojik sorunlarla vaktinden erken doğan bir çocukta, erken doğumun nörolojik bulgular nedeniyle mi…